Chào mừng bạn đến với website Mầm non Dương Xá

Có 25 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai quyết toán quý iii-2022

(Tải File đính kèm)

182/QĐ-MNDXThông tin ba công khai 08-10-2022
2 Công khai dự toán bổ sung lần 1

(Tải File đính kèm)

45/MNDXThông tin ba công khai 12-09-2022
3 Công khai quyết toán năm 2021

(Tải File đính kèm)

125/QĐ-MNDXThông tin ba công khai 05-08-2022
4 Công khai quyết toán quý ii-2022

(Tải File đính kèm)

105/QĐ-MNDXThông tin ba công khai 09-07-2022
5 Công khai quyết toán quý 1/2022

(Tải File đính kèm)

SỐ 47/QĐ-MNDXThông tin ba công khai 06-04-2022
6 Công khai dự toán ngân sách năm 2022

(Tải File đính kèm)

09/QĐ - MNDX ngày 09/01/2022Thông tin ba công khai 09-01-2022
7 Công bố công khai quyết toán quý 4-2021

(Tải File đính kèm)

06/QĐ - MNDX ngày 09/01/2022Thông tin ba công khai 09-01-2022
8 Công khai dự toán bổ sung năm 2021

(Tải File đính kèm)

328/QĐ - MNDX ngày 01/12/2021Thông tin ba công khai 01-12-2021
9 Công khai quyết toán quý 3-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

250/QĐ - MNDX ngày 6/9/2021Thông tin ba công khai 06-09-2021
10 Công khai cắt giảm dự toán

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

199/QĐ - MNDX ngày 9/7/2021Thông tin ba công khai 09-07-2021
11 Công khai quyết toán quý ii/2021

(Tải File đính kèm)

198/QĐ-MNDXThông tin ba công khai 09-07-2021
12 Công khai quyết toán thu chi năm 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

119/QĐ - MNDX ngày 21/4/2021Thông tin ba công khai 21-04-2021
13 Công khai quyết toán quý i/2021

(Tải File đính kèm)

110/QĐ-MNDXThông tin ba công khai 09-04-2021
14 Công khai dự toán năm 2021

(Tải File đính kèm)

09/QĐ-MNDXThông tin ba công khai 08-01-2021
15 Công khai quyết toán năm 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

10/QĐ-MNDXThông tin ba công khai 08-01-2021
12
Mầm non Dương Xá

Địa chỉ:

Điện thoại: