Chào mừng bạn đến với website Mầm non Dương Xá

Có 31 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng Trường mầm non Dương Xá năm 2024

(Tải File đính kèm)

S?: 23/QÐ-MNDXPhòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 27-01-2024
2 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024

(Tải File đính kèm)

S?: 24/KH-MNDXPhòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 27-01-2024
3 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 tại trường mầm non Dương Xá

(Tải File đính kèm)

S?: 22/KH-MNDXPhòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 27-01-2024
4 Biên bản họp kết thúc công khai tăng bậc lương tháng 01 năm 2024

(Tải File đính kèm)

 Tài chính, tài sản 19-01-2024
5 Biên bản họp công khai tăng bậc lương thường xuyên tháng 1 năm 2024

(Tải File đính kèm)

 Tài chính, tài sản 19-01-2024
6 Biểu Báo cáo kết quả tình hình thực hiện việc xử lý tài sản công

(Tải File đính kèm)

 Tài chính, tài sản 06-01-2024
7 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024.

(Tải File đính kèm)

S?: 02/UBND-TCKHTài chính, tài sản 06-01-2024
8 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn huyện Gia Lâm.

(Tải File đính kèm)

S? 277/KH-UBNDPhòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 06-01-2024
9 Thông báo thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trừng Tiểu học Trung Mầu, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Lan, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Dư năm 2023.

(Tải File đính kèm)

S? 2022Tuyển dụng quản lý viên chức người lao động 06-01-2024
10 Quy chế quản lý sử dụng tài sản công của trường mầm non Dương Xá

(Tải File đính kèm)

 Tài chính, tài sản 14-10-2023
11 Quy tắc Ứng xử của Cán bộ, viên chức, người lao động trong trường mầm non Dương Xá

(Tải File đính kèm)

 Quy tắc ứng xử 14-10-2023
12 Tham gia ý kiến dự thảo thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CC,VC thuộc lĩnh vực tài chính của địa phương.

(Tải File đính kèm)

3271Tài chính, tài sản 11-10-2023
13 Quy chế thi đua khen thưởng năm 2023-2024

(Tải File đính kèm)

 Thi đua khen thưởng 01-09-2023
14 Công văn tăng cường lãnh đạo về công tác PCTN

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

Số 3983Phòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 19-04-2023
15 Công văn tăng cường công tác PCTN

(Tải File đính kèm)

Số 145Phòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 19-04-2023
123
Mầm non Dương Xá