Chào mừng bạn đến với website Mầm non Dương Xá

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng Trường mầm non Dương Xá năm 2024

(Tải File đính kèm)

S?: 23/QÐ-MNDXPhòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 27-01-2024
2 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024

(Tải File đính kèm)

S?: 24/KH-MNDXPhòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 27-01-2024
3 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 tại trường mầm non Dương Xá

(Tải File đính kèm)

S?: 22/KH-MNDXPhòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 27-01-2024
4 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn huyện Gia Lâm.

(Tải File đính kèm)

S? 277/KH-UBNDPhòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 06-01-2024
5 Công văn tăng cường lãnh đạo về công tác PCTN

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

Số 3983Phòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 19-04-2023
6 Công văn tăng cường công tác PCTN

(Tải File đính kèm)

Số 145Phòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 19-04-2023
7 KH thực hiện phòng chống tham nhũng của UBND huyện Gia Lâm

(Tải File đính kèm)

 Phòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 19-04-2023
8 KH của UBND thành Phó Hà Nội về công tác PCTHN

(Tải File đính kèm)

Số 32Phòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 19-04-2023
9 KH sỏ GDDT về công tác phòng chống tham nhũng

(Tải File đính kèm)

số 234Phòng chống tham nhũng- Thực hành tiết kiệm 19-04-2023
Mầm non Dương Xá